BV failliet: uitkering voor uw wederhelft?

2018-11-06T11:07:27+00:00
12 MEI 2015

Even een situatie geschetst: u bent DGA en uw BV gaat failliet. Uw echtgenote of echtgenoot werkte voor het bedrijf. Wanneer uw wederhelft een WW-uitkering aanvraagt, wordt die normaal gesproken niet toegekend. In de rechtspraak wordt er namelijk vanuit gegaan dat de familieverhouding de gezagsverhouding overheerst. 

 

Arbeidsrelatie
Bij een faillissement is het afwijzen van een WW-uitkering voor uw partner natuurlijk een extra tegenvaller op financieel gebied. Dit soort tegenvallers is te voorkomen wanneer alles goed geregeld is. Wanneer sprake is van een te overleggen arbeidscontract in combinatie met loonstroken – met andere woorden: wanneer de arbeidsrelatie van uw partner met het bedrijf vergelijkbaar is met die van de overige werknemers – zal de uitkering worden toegekend. Desnoods via de rechter.

 

Minder zonnige tijden
Bij het goed regelen van dit soort zaken valt samenwerking met/een adviserende rol van uw accountant beslist aan te bevelen. Bij het beginnen van een BV schijnt vaak de zon en het lijkt niet meer dan logisch dat uw wederhelft zijn of haar bijdrage levert in de te verrichten werkzaamheden. Zaken goed regelen betekent ook dat u voorbereid bent op de tijd dat de zon minder of helemaal niet schijnt.
• Uw accountant helpt u bij de voorbereiding op minder zonnige tijden.
• Een uitkering voor uw wederhelft wordt toegekend wanneer de gezagsverhouding aantoonbaar overheerst.