Populariteit tijdregistratie via vingerscan neemt toe

2018-11-06T11:07:27+00:00
11 JUNI 2015

De populariteit van de vingerscan ten opzichte van de ouderwetse prikklok neemt snel toe. Niet zo vreemd, want pasjes kunnen zoekraken en vingerafdrukken niet, om maar eens een voordeel te noemen. Andere voordelen: veel meer duidelijkheid over wie welke uren gewerkt heeft, minder fraudegevoeligheid en verdere integratie van administratieve processen. Uw accountant legt dit uitgebreid uit.

 

Privacyvoorschriften
Het gebruik van de vingerscan als tijdregistratiesysteem biedt ook een beter zicht op de bezetting van de werkvloer, waardoor processen beter en directer kunnen worden aangestuurd. Wel krijgt u te maken met privacyvoorschriften. Deze zijn op zich tamelijk overzichtelijk, maar overtreding ervan kan een kostbare zaak zijn. Boetes kunnen oplopen tot €810.000 of tien procent van uw jaaromzet.

 

Gewicht van uw belang
In elk geval zult u uw werknemers moeten informeren en zult u duidelijk moeten maken dat het belang dat u nastreeft zwaarder weegt dan de privacy van uw werknemers. Overigens geldt dit ook voor het invoeren van een ouderwetse prikklok.  Tijdregistratie via een vingerscansysteem biedt veel voordelen, maar laat u goed voorlichten over de verplichtingen die het met zich meebrengt.

  • Tijdregistratie via vingerscan biedt veel voordelen, maar laat u goed voorlichten.
  • Overtreding van de voorschriften kan zeer kostbaar zijn.