Valkuil voor bestuurders: balansaansprakelijkheid

2018-11-06T11:07:26+00:00

25 JUNI 2015

Het verstrekken en publiceren van misleidende gegevens in de jaarrekening, het jaarverslag of tussentijdse cijfers kan leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid, ook wanneer geen sprake is van faillissement. Dit heet balansaansprakelijkheid. Vaak wordt een BV opgericht vanuit de gedachte dat een DGA dan zakelijk gezien niet meer hoofdelijk aansprakelijk is, maar dit gaat dus niet altijd op.

 

Gebakken peren
Voor het voeren van een deugdelijke administratie is een goede accountant goud waard. Overigens is uw accountant nooit eindverantwoordelijk voor uw administratie: dat blijft u als bestuurder zelf. Wel spreekt het vanzelf dat een goede accountant zijn werk naar behoren doet en u niet met een maaltje gebakken peren laat zitten. Een accountant kan zijn werk naar behoren doen indien hij over alle nodige gegevens beschikt.

 

Blazoen schoon
Als bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van uw BV wanneer u persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, bijvoorbeeld onbehoorlijk bestuur. Wanneer uw BV failliet gaat, kan een curator u op grond van onbehoorlijk bestuur aansprakelijk stellen voor het financiƫle tekort.
In bepaalde omstandigheden kunt u als bestuurder ontsnappen aan hoofdelijke aansprakelijkheid. Het komt er in feite op neer dat u zult moeten aantonen dat uw blazoen schoon is.

  • Als bestuurder van een BV kunt u wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gehouden
  • Voor het voeren van een deugdelijke administratie is uw accountant goud waard