Nieuwe regeling aanwijzing DGA 2016

2018-11-06T11:07:26+00:00
10 NOVEMBER 2015

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder (DGA) in werking, waarmee de regeling uit 2007 uiteraard vervalt. De nieuwe regeling wijst uit of u als statutair bestuurder als directeur-grootaandeelhouder wordt aangemerkt. Is dit het geval, dan bent u niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Leg met uw financieel specialist de huidige situatie naast de nieuwe regeling om uw status te bepalen.

 

Feitelijke macht
Wordt u aangemerkt als DGA, dan hoeft u geen premies werknemersverzekering af te dragen. Daar staat tegenover dat u ook geen recht hebt op een werkloosheidswet- of ziektewetuitkering. In de nieuwe regeling gaat het erom wie in de vennootschap feitelijk de macht heeft. Wanneer u als statutair bestuurder een beslissende stem hebt over uw eigen ontslag, is er geen sprake van werknemerschap. U bent dan niet ondergeschikt.

 

Holding
Dat geldt ook wanneer sprake is van nevengeschiktheid: daarvan is sprake indien de bestuurders als aandeelhouders een gelijkwaardig aandeel in het kapitaal van de vennootschap bezitten. Wanneer de bestuurder van een vennootschap een holding is, ligt het simpel gesteld zo: wanneer u enig aandeelhouder en statutair bestuurder bent van de holding en u werkt als bestuurder van de BV, dan wordt u aangemerkt als DGA.

  • De nieuwe Regeling aanwijzing DGA kan gevolgen hebben: wordt u wel of niet premieplichtig wat betreft sociale verzekeringen?
  • Neem de gevolgen van de nieuwe regeling door met uw financieel specialist