Verkorte publicatietermijn jaarrekening

2018-11-06T11:07:26+00:00
12 januari 2016

Bij het invoeren van de wetgeving met betrekking tot de Flex-BV werd een bepaling toegevoegd, ter vereenvoudiging van het proces dat leidt tot de jaarrekening: wanneer alle aandeelhouders ook bestuurder van de BV zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door het bestuur als vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering. Lekker makkelijk: geen aparte AV meer nodig.

 

Aanpassing statuten
Hierbij werd over het hoofd gezien dat de deadline voor het publiceren van de jaarrekening op 8 december kwam te liggen, acht dagen na vaststelling door de AV. Normaal gesproken was daarvoor tijd tot 31 januari. Vanaf boekjaar 2016 is de opmaaktermijn van de jaarrekening verkort tot tien maanden en ligt deadline voor publicatie op 8 november. Wordt over het boekjaar 2015 al gebruikgemaakt van de nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld het micro-entiteitenregime, waaronder veel kleine BV’s zullen vallen) dan geldt deze verkorte publicatietermijn ook al voor de jaarrekening over het boekjaar 2015.  Een aanpassing van de statuten biedt soelaas. Raadpleeg uw financieel specialist. U hebt nu ruim de tijd orde op zaken te stellen.

 

Onbehoorlijk bestuur
Het niet op tijd publiceren van de jaarrekening (deponeren bij het Handelsregister) kan vervelende gevolgen hebben. Ten eerste geldt dit als onbehoorlijk bestuur, dat – ten tweede – bij faillissement kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid voor het gehele tekort in het faillissement.

  • Raadpleeg uw financieel specialist: u hebt nu ruim de tijd orde op zaken te stellen
  • Niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan leiden tot grote financiële gevolgen voor bestuurders