Nieuwsfeiten2018-12-06T09:32:46+00:00

NIEUWSFEITEN

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws:

2005, 2018

Nieuwe werkwijze De Nieuwe Maas Accountants in kader van AVG

Beste Relatie, De Nieuwe Maas Accountants vindt, mede via onze beroeps en gedragsregels, al jarenlang geheimhouding, betrouwbaarheid en privacy een belangrijk item en we dragen dat dan ook uit. Volgens de nieuwe privacy wetgeving (AVG-GDPR ) moeten we dit nog duidelijker vastleggen en zijn regels wat scherper aangesteld. Geen probleem [...]

1505, 2018

Digitaal ondertekenen van documenten

15 mei 2018....Digitale Handtekening? Een digitale handtekening, wat is het precies? Er heerst in de markt nog veel onduidelijkheid over wat een digitale handtekening precies is, en hoe dit wettelijk geregeld is. Een digitale handtekening is een elektronische variant van een handgeschreven handtekening. Een digitale handtekening bestaat uit elektronische gegevens die [...]

105, 2018

AVG- Algemene Verordening Gegevensbescherming

1 mei 2018 Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt. Voor veel ondernemingen geldt dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden in [...]

1503, 2018

BV ? Onderlinge verhoudingen goed vastleggen !

15-3-2018..Bent u ondernemer in een bv-structuur? Leg dan de onderlinge verhoudingen tussen ondernemer(s) en de vennootschap en tussen de vennootschappen onderling schriftelijk vast. In bijzondere situaties moet u hier nog alerter op zijn. Denk hier niet te licht over ! Diverse belangrijke overeenkomsten Het is belangrijk om afspraken over onderstaande [...]

2601, 2018

Overwerk werkt anders per 1 januari 2018

26-1-2018...Overwerk werkt anders per 1 januari 2018 Per 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor werknemers die het minimumloon verdienen en overwerk verrichten, ongeacht of deze werknemer in voltijd of in deeltijd werkt. Voor beantwoording van de vraag over welke gewerkte uren [...]

210, 2017

Verdeling vermogen bij gehuwden in 2018

2-10-2017 ...Verdeling vermogen bij gehuwden in 2018 Het aangaan of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kan leiden tot een vermogensverschuiving van de ene naar de andere echtgenoot. Voorgesteld wordt om in de wet vast te leggen dat zo’n vermogensverschuiving – vanaf 1 januari 2018 – tot een belastbare schenking leidt indien [...]

207, 2017

Notitie Pensioen in Eigen Beheer (PEB) per 1-7-2017

Notitie Pensioen in Eigen Beheer (PEB) Vanaf dit jaar kan een DGA geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen in de eigen BV. Dit voorstel is bekend gemaakt met Prinsjesdag 2017. Er zijn vanaf 1 juli 2017 de volgende mogelijkheden: verplicht premievrij maken van de bestaande pensioenregeling bij de eigen [...]